Servei scanner

Servei d'escanejat de tot tipus de documents.

Un cop digitalitzats, els documents son emmagatzemats en suposrt informàtics o si en el cas de que fos necessari, retocats mitjançant el retoc fotogràfic.