Impressió i còpia de plànols 

Qualitat en impressió, còpia o reproducció de plànols.  

Impresos a partir de qualsevol tipus de fitxer i suport.

• EPS, PDF, TIFF, JPEG, ...