Emmarcació al·lumini 

Per acabar de donar l'últim retoc al teu treball, t'oferim la possibilitat d'emmarcar-lo amb perfileria d'al·lumini.

Disposem d'un gran estoc de marcs de diferents colors i els tallem a la mida desitjada.

Li donarà al quadre un toc modern, senzill i econòmic.